Dofinansowania

Polska zobowiązała się do długoterminowej redukcji emisji CO2, jednym z działań na to ukierunkowanych jest wytwarzanie energii ze źródeł innych
niż spalanie węgla i innych paliw kopalnych.

Energia elektryczna produkowana przez instalacje fotowoltaiczne to zielona energia – niepowodująca zwiększenia emisji CO2 ani niezużywająca nieodnawialnych zasobów Ziemi.

W celu wywiązania się ze zobowiązań, polski rząd wdraża różnego rodzaju programy i dofinansowania promujące indywidualne inwestycje w instalacje fotowoltaiczne. Są to między innymi: Prosument, Mój Prąd
i Ulga termomodernizacyjna
.

Prosument

Prosumentem energii odnawialnej zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii
jest podmiot, który m. in. wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii
w mikroinstalacji na własne potrzeby.

Prosumentem energii odnawialnej mogą zostać w szczególności:

  1. gospodarstwa domowe
  2. przedsiębiorcy oraz rolnicy
  3. jednostki sektora finansów publicznych
  4. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Prosumenci energii odnawialnej mają możliwość zbilansowania energii pobranej z energią wprowadzoną do sieci, od daty przyłączenia mikroinstalacji do sieci.

Współczynniki ilościowe niezbędne do rozliczenia są zależne od mocy instalacji i wynoszą:

  1. w przypadku instalacji do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh wprowadzonej do sieci
  2. w przypadku instalacji powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh wprowadzonej do sieci

Więcej informacji: https://www.energa.pl/dom/oferty/prosument.html

Mój Prąd

Mój Prąd stanowi program dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych.

Program działa poprzez bezzwrotne dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów mikroinstalacji fotowoltaicznej w kwocie nie większej niż 3 tys. zł na jedną instalację.

Dotyczy on tylko nowych prosumentów – nie może to być rozbudowa instalacji, a wszelkie komponenty instalacji muszą być nowe.

Program ten obejmuje instalacje o mocy od 2 do 10 kW.

Więcej informacji: https://mojprad.gov.pl/

Ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia związanego m. in. z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Jeśli pracujesz na podstawie umowy o pracę, na zlecenie, jesteś emerytem lub przedsiębiorcą możesz otrzymać zwrot od 17 do nawet 32% kosztów Twojej instalacji fotowoltaicznej (poza kosztami sfinansowanymi przez program Mój Prąd).

Więcej informacji: https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dofinansowań bądź programów rządowych, skontaktuj się z nami.

ZADZWOŃ:
666 666 353

© 2020, PanSolarny.pl