Twoja instalacja

Wielkość instalacji
Mała
Optymalna
Średnia
Duża
Liczba paneli
8 szt
10 szt
13 szt
16 szt
Moc instalacji2500 Wp3200 Wp4100 Wp5100 Wp
Prognozowany roczny uzysk energii elektrycznej12250 kWh2880 kWh3690 kWh4590 kWh
Roczna energia elektryczna do zużycia1890 kWh2420 kWh3100 kWh3860 kWh
Cena instalacji (brutto)12000,00 zł14000,00 zł17500,00 zł20000,00 zł
Cena za kWp mocy instalacji4800 zł4380 zł4270 zł3920 zł
Wysokość dofinansowania Mój Prąd5000,00 zł5000,00 zł5000,00 zł5000,00 zł
Wysokość Ulgi Termomodernizacyjnej21190,00 zł1530,00 zł2125,00 zł2550,00 zł
Faktyczny koszt instalacji5810,00 zł7470,00 zł10375,00 zł12450,00 zł
Roczna oszczędność31020 zł1370 zł1830 zł2340 zł
Roczna stopa zwrotu17,6%18,3%17,6%18,8%
Okres zwrotu5,7 lat5,5 lat5,7 lat5,3 lat
Rodzaj instalacji po stronie AC
jednofazowa
trójfazowa
Kontrola pracy instalacji
wyświetlacz + wifi + podgląd przez Internet
Gwarancja na panele
10 lat
Gwarancja na falownik
10 lat
1Przeciętne warunki miejsca montażu i lokalizacja w województwie zachodniopomorskim; 2Założono opodatkowanie dochodu stawką 17%; 3Brak nadwyżek energii. Ceny energii elektrycznej – I kw. 2020, ENERGA, G11, założono wzrost poziomu cen bilansujący się ze spadkiem wydajności modułów fotowoltaicznych, <1% rocznie.
tabela maj 2020

Określenie wielkości instalacji fotowoltaicznej zależy od rocznego zużycia energii elektrycznej w Twoim domu.

Znajdziesz tę informację na odwrocie comiesięcznego rachunku za energię elektryczną:

Instalację należy zaplanować przyjmując jedno z założeń:

  1. Instalacja ma w pełni pokryć Twoje zapotrzebowanie na energię elektryczną z niewielką nadwyżką – pozwala to na maksymalne obniżenie rachunków za prąd, ale instalacja będzie większa i tym samym droższa. W tym przypadku dobierz instalację, której „Roczna energia elektryczna do zużycia” jest wyższa niż Twoje roczne zużycie energii.
  2. Instalacja ma pokryć część Twojego zapotrzebowania – pozwala to ograniczyć koszt inwestycji i osiągnąć największy zwrot z zainwestowanych pieniędzy – zużywasz wszystko co wyprodukujesz i nie tracisz nadwyżki. Dobierz instalację, której „Roczna energia elektryczna do zużycia” jest dowolnie niższa od Twojego rocznego zużycia energii.

Pamiętaj: moc instalacji nie może nigdy przekraczać Twojej mocy umownej

Tabela doboru instalacji fotowoltaicznej:

Powyżej prezentowany prognozowany roczny uzysk energii elektrycznej zależy od Twoich warunków lokalnych (zacienienie, kształt i kierunek dachu), i jeśli Twój dach jest pod tymi względami optymalny, oszczędności będą jeszcze większe!

Dokładne określenie prognozy na podstawie danych geograficznych dla Twoich warunków jest możliwe jedynie po uprzednim kontakcie i przeprowadzeniu obliczeń. Prognoza taka zawsze stanowi załącznik do oferty instalacji dla Ciebie.

Każda instalacja zawiera:

  1. panele fotowoltaiczne monokrystaliczne których łączna moc określa moc instalacji;
  2. odpowiedni falownik o mocy dopasowanej do instalowanych paneli fotowoltaicznych;
  3. komplet zabezpieczeń (m. in. zabezpieczenia przeciwprzepięciowe DC, bezpieczniki DC, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe AC, wyłącznik nadprądowy AC);
  4. komplet testów i pomiarów (test izolacji przewodów instalacji fotowoltaicznej, test skuteczności zerowania uziomu, pomiar impedancja pętli zwarcia);
  5. uziom (ew. wykonanie nowego uziomu w przypadku braku istniejącego lub gdy istniejący uziom nie spełnia wymogów normowych);
  6. montaż (m.in. dachówka, blachodachówka, blacha trapezowa, blacha na rąbek, papa);
  7. pełną dokumentację instalacji, fakturę, gwarancje.

ZADZWOŃ:
666 666 353

© 2020, PanSolarny.pl